Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Do aktywowania usługi GeneSpring niezbędne jest posiadanie konta użytkownika w Portalu PL Grid.Informacje  Informacje dotyczące zakładania nowego konta dostępne są w podręczniku użytkownika,  w rozdziale „Zakładanie konta w portalu PL-Grid.

Każda osoba posiadająca konto w Portalu PL-Grid ma możliwość korzystania z usługi GeneSpring, po uprzednim aktywowaniu usługi, polegającym na:

  • Zalogowaniu się na swoje konto użytkownika w Portalu PL-Grid
  • Przejściu do zakładki Moje konto
  • Rozwinięciu sekcji Platforma dziedzinowa: LifeScience przy pomocy przycisku Rozwiń z prawej strony
  • Kliknięcie w przycisk Wypełnij motywację w tabeli, w wierszu oznaczonym nazwą usługi: Katalogu aplikacji
  • Odnalezieniu i aktywowaniu usługi "GeneSpring - program do analizy i wizualizacji danych ekspresyjnych" Uzupełnienie oraz wysłanie motywacji (formularza(wymaga podania krótkiej motywacji).

Image Removed

Po poprawnym wypełnieniu oraz wysłaniu formularza motywacyjnego, zgłoszenie trafia do eksperta, który po zatwierdzeniu formularzago, aktywuje usługę dla użytkownika. Nie jest wymagane podanie numeru grantu. Także pole Wykorzystywane oprogramowanie oraz Współpraca są opcjonalne. Prosimy jednak o krótką informację odnośnie tematu badań oraz kilku zdań o ich istocie - pozwoli nam to zorientować się w rodzaju narzędzi, jakie mogłyby być interesujące dla użytkowników naszych usług.

...

Info
titlePotrzebna pomoc?

Jeśli mają Państwo problem, który wystąpił w związku z korzystaniem z usługi GeneSpring, prosimy o zgłoszenie go w systemie HelpDesk PL-Grid (kolejka GeneSpring). Postaramy się sprawnie przyjść z pomocą. Alternatywnie, można zgłosić nam problem wysyłając maila na adres: helpdesk@plgrid.pl.

...