Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Przy pierwszym połączeniu program poprosi o potwierdzenie odcisku palca maszyny docelowej - należy .

Prawidłowy odcisk na dzień 14 czerwca 2018 to:

SHA256 48 12 C7 0E 1E 42 F8 DB 3B D9 CC A5 2F 41 A2 A6 15 D8 57 F4 49 1F A9 F4 94 F8 B7 30 21 2A 1A D8

Należy upewnić się, że jest on taki jak na poniższym zrzucie ekranupodano powyżej, i jeżeli tak - kliknąć przycisk "Yes":

Image RemovedImage Added

Następnie należy podać nazwę użytkownika i hasło - takie jak do Portalu PLGrid:

...