Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Podręcznik dla użytkownika usługi πESA

 

Table of Contents
maxLevel2
 

...

Krótki opis usługi

Platforma πESA została zaprojektowana i zbudowana, aby umożliwić przeprowadzanie zintegrowanej analizy rozwoju polskiego systemu energetycznego (ang. Platform for Integrated Energy System Analysis – PIESA). Głównymi narzędziami wchodzącymi w skład platformy są:

...

Panel „Run simulation” zawiera informację nt. ustawień przeprowadzanych przez użytkownika symulacji. W tym miejscu użytkownik deklaruje, które pliki mają zostać załączone w uruchamianej symulacji. 

Panel „Results”

...


Panel „Results” zawiera informację nt. zakończonych obliczeń.

Gdzie szukać dalszych informacji?

Więcej informacji można znaleźć: 

...

W przypadku pytań, problemów zachęcamy do korzystania z helpdesku!

 

 systemu pomocy helpdesk.