Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents

Opis usługi

JIRA to narzędzie do zarządzania zadaniami. Można używać go w obrębie zespołu, z którym dzielimy zadania. Narzędzie umożliwia realizację celów badawczych lub deweloperskich poprzez tworzenie zadań o określonych priorytetach, przypisanych do określonych osób z zespołu.

Confluence to narzędzie do zarządzania dokumentacją. Prosty interfejs sprawia, że łatwo można tworzyć i edytować strony zawierające przydatną dokumentację, np. dla zespołu naukowego lub deweloperskiego.

Stash to narzędzie pozwalające na śledzenie procesu powstawania oprogramowania, przydatne głównie osobom tworzącym kod.

Korzystanie z usługi

W ramach Portalu Użytkownika PLGrid istnieje możliwość uruchomienia i dostosowania narzędzi współpracy w ramach jednego projektu. Opcję znajdują się w zakładce PROJEKTY.


W zakładce "Projekty" znajduje się lista aktualnych bieżących projektów z możliwością zarządzania nimi oraz opcja Dodaj nowy projekt projekt.

Opcja wywołuje pola do uzupełnienia. Należy podać dane projektu oraz ustalić, w ramach jakiego Zespołu zespołu naukowego dany projekt będzie realizowany.  

Info

Każdy użytkownik może stworzyć 3 projekty

 

Dostęp do poszczególnych narzędzi w ramach danego projektu jest możliwy z widoku Zarządzanie projektami, gdzie znajdują się do nich linki lub pod adresami poszczególnych narzędzi w domenie domenie "plgrid.pl".

Usługi dostępne są również pod adresami:

Jira: jira.plgrid.pl
Confluence: docs.plgrid.pl
Stash: git.plgrid.pl

Note

Każdy użytkownik może posiadać maksymalnie 3 aktywne projekty.

Prośby o każdy następny projekt należy kierować na Helpdesk z uzasadnieniem. Zastrzegamy sobie możliwość negatywnego rozpatrzenia prośby, jeśli cel projektu nie ma związku z badaniami naukowymi, realizowanymi w ramach PLGrid przez Użytkownika.

Pomoc

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące korzystania z wymienionych Narzędzi Współpracy, należy skorzystać z Pomocy (ikonka "?" w prawy górnym rogu) i wybrać opcję "Online Help".

 Uzyskiwanie Pomocy dla narzędzi Atlassian