Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

W środowisku obliczeniowym należy załadować moduł LOFARaLOFAR:

module load plgrid/apps/lofar/29388

...

Moduł ten ma w zależnościach między innymi moduły CASA core i PythonaPython.

Jeżeli wersja modułu moduł lofar/29388 nie jest już dostępna - dostępny (przykładowo, : z powodu zmiany wersji na nowszą - ) należy użyć polecenia:

module spider lofar

w celu wyświetlenia aktualnie dostępnych wersji oprogramowania, a następnie stosownie zmodyfikować podaną wyżej ścieżkę polecenia module load.

...