Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Główne informacje dostępne są w języku angielskim na stronie internetowej systemu Prognocean Plus: http://prognocean.plgrid.pl. W zakładce "PROJECT" można znaleźć podstawowe informacje o projekcie. W zakładce "PROGNOCEAN & PROGNOCEAN PLUS" zamieszczony jest szczegółowy opis dwóch systemów wraz z odnośnikami do niezbędnej literatury. W zakładce "METHODS AND PRODUCTS" opisano empiryczne metody prognozowania zastosowane w systemie oraz scharakteryzowano produkty systemu.

Aktywowanie usługi


W celu uzyskania dostępu do usługi należy się zarejestrować w portalu PL-Grid. Po zalogowaniu należy wejść w zakładkę "Moje konto". W części "Katalog usług" należy odszukać pozycję "Platforma dziedzinowa: Hydrologia" i kliknąć "Rozwiń". W wierszu odpowiadającym usłudze Aby móc korzystać z usługi należy posiadać konto w systemie PLGrid. W portalu https://aplikacje.plgrid.pl/ należy wyszukać aplikację "Prognocean Plus: system prognozowania zmian poziomu oceanu" należy a następnie wybrać "Aplikuj o usługę" i postępować dalej zgodnie z instrukcjami. Wnioski będą akceptowane automatycznie.

Z uwagi na fakt, że system Prognocean Plus dotyczy globalnych zmian środowiskowych, w tym bezpośrednio związanych ze zmianami klimatycznymi, zainteresowanie usługą może pochodzić również spoza Polski. Z tego względu opisy usługi są wykonane w języku angielskim na stronie internetowej Prognocean Plus http://prognocean.plgrid.pl. Z tego też powodu konieczne było jasne wskazanie dostępu do usługi badaczom zagranicznym oraz studentom i doktorantom, którzy współpracują z naukowcami z Polski. Szczegółowy opis aktywacji usługi znajduje się w zakładce "GET ACCESS" na stronie Prognocean Plus.

...