Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Szczegółowa instrukcja obsługi dostępna jest w języku angielskim w serwisie WMS Prognocean Plus pod adresem prognocean.plgrid.pl . Oznacza to, że będzie widoczna jedynie dla użytkowników, którzy otrzymają dostęp do usługi. Instrukcja ta jest dostępna po naciśnięciu przycisku "User manual" w panelu sterowania usługi. Poniżej przedstawione są dwie główne ścieżki postępowania, zwizualizowane za pomocą ciągu zrzutów ekranowych z opisami.

 


 

Zaawansowane użycie

Użytkownicy zainteresowani pobraniem prognoz i błędów prognoz anomalii poziomu oceanu mogą skorzystać z serwisu WCS, wpisując odpowiednie zapytanie w przeglądarce internetowej. Przykładowe zapytanie znajduje się poniżej.

...