Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tutaj wpisujemy specjalne zasady korzystania z usługi jeśli takowe są np. konieczność ustawienia grantu domyślnego, zakaz uruchamiania intensywnych zadań na UI itp. Jeśli takowych nie ma to należy tę podsekcję usunąć.

Pierwsze kroki

Koniecznie z przykładowymi zrzutami ekranu lub fragmentami koduSzczegółowy opis usługi dostępny jest w języku angielskim na stronie https://evapprog.plgrid.pl/. Po zalogowaniu użytkownik uzyska dostęp do API, w którym po najechaniu na odpowiednie pola wyświetlą się wskazówki dotyczące wypełnienia formularza. API jest dostępne jedynie dla użytkowników, którzy otrzymają dostęp do usługi. Poniżej przedstawione są zrzuty ekranowe, wskazujące poprawny sposób wypełniania formularza.

Zaawansowane użycie

Aby pobrać prognozy ewapotranspiracji należy wysłać zapytanie POST na adres https://evapprog.plgrid.pl/get_evapo.php specyfikując następujące parametry:
- th (time horizon) - dopuszczalne wartości: b, f (backward/forward);
- tr (time resolution) - dopuszczalne wartości: 15m, 30m, 1h, 6h, 1d;
- cod (character of output data) - dopuszczalne watości: avg, map;
- ds (date start) - data w formacie YYYYMMDD;
- de (date end) - data w formacie YYYYMMDD;
- ts (time start) - dopuszczalne wartości: 0000, 0600, 1200, 1800;
- te (time end) - dopuszczalne wartości: 0000, 0600, 1200, 1800;
- token - utworzony na stronie https://evapprog.plgrid.pl/ ciąg znaków, dający dostęp interfejsu usługi.
 

...

Gdzie szukać dalszych informacji?

...

Strona internetowa EvapProg dostępna jest pod adresem: https://evapprog.plgrid.pl

API systemu EvapProg dostępne jest pod adresem https://evapprog.plgrid.pl/secure/

W razie pytań dotyczących usługi lub problemów związanych z jej funkcjonowaniem proszę utworzyć zgłoszenie w systemie Helpdesk.

Info
Można też dodać sekcję "Co dalej?" ze wskazaniem (odnośnikiem) do dalszej części dokumentacji, o ile jest wymagana.

...