Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Poprawki redakcyjne
Info

Poniższy szablon należy odpowiednio uzupełnić.

 • Układ należy zachować (z dopuszczeniem minimalnych modyfikacji).
 • Opis nie powinien przekraczać 10 stron przeciętnego ekranu laptopa.
 • W razie potrzeby należy założyć podstrony (na końcu z rozdziałem "Co dalej?" i odnośnikiem do kolejnego rozdziału dokumentacji).
 • Język opisu - polski. W sytuacji, gdy zasadnicza dokumentacja usługi ma być po angielsku, w tym rozdziale powinny znaleźć się podstawowe informacje pozwalające zorientować się w zaletach usługi i zgrubnie w wymaganych krokach do jej uruchomienia.
 • Uprawnienia do odczytu strony (Tools/Restrictions) powinny być ustawione na "Confluence-users" w trakcie pisania dokumentacji, inaczej będzie widoczna od razu dla osób niezalogowanych.
 • Pytania dotyczące systemu dokumentacji: Hubert Siejkowski,
 • Pytania dotyczące Podręcznika Użytkownika: Maciej Filocha.

...

Wstawianie odnośników do innych stron podręcznika

Przy wstawianiu linków do stron wewnętrznych Podręcznika użytkownika (np. certyfikat="Aplikowanie, rejestracja i użycie certyfikatu"' założenie konta="Zakładanie konta w portalu"; Pomoc="Gdzie szukać pomocy") należy w trybie edycji strony:

 • wpisać tekst, pod który będzie podpięty link
 • zaznaczyć tekst
 • wstawić link (Ctrl+K lub ikona Link na pasku narzędzi)
 • wybrać opcję Search z lewej strony okna Insert Link
 • w pasku po prawej wpisać tytuł strony (lub zacząć wpisywać tytuł i wybrać właściwą stronę z pojawiających się podpowiedzi)
 • zatwierdzić wybraną stronę opcją Insert w prawym dolnym rogu

Efekt powyższego opisu można zobaczyć klikając lewym klawiszem myszki (w trybie edycji strony) na dowolny link w tym oknie informacji. Pojawi się pole, w którym do wyboru będzie opcja Edit, którą klikamy. Pojawi się okno Edit link, z aktywnym polem Search i nazwą strony wewnętrznej podręcznika.

LINKI ZEWNĘTRZNE

Linki zewnętrzne np. do strony PL-Grid wstawiamy w oknie Insert Link (Ctrl+K) w opcji Web Link.

Info
Pomoc w pisaniu stron w Confluence: https://confluence.atlassian.com/display/DOC/Using+the+Editor

 

Krótki opis usługi

System Prognocean Plus służy do prognozowania anomalii poziomu oceanu w czasie rzeczywistym w wysokiej rozdzielczości czasowej i przestrzennej. Jest rozszerzeniem istniejącego systemu Prognocean, w porównaniu do którego zawiera wiele nowych rozwiązań technologicznych (obliczenia w oparciu o OpenMPI, baza Rasdaman powiązana z Petascope) oraz, co najważniejsze, gwarantuje prognozy poziomu globalnego oceanu na siatce o rozdzielczości 0,25 x 0,25 stopnia. System Prognocean Plus oblicza co dobę prognozy anomalii poziomu oceanu o długości od 1 do 14 dni w oparciu o cztery niezależne modele empiryczne. System Prognocean Plus realizuje dwa sposoby udostępniania danych: interaktywny serwis mapowy WMS (Web Map Service) i serwis WCS (Web Coverage Service) dostępny z poziomu przeglądarki internetowej. Oprócz prognoz anomalii poziomu oceanu system Prognocean Plus oblicza statystyki tych prognoz dając badaczom możliwość oceny skuteczności modeli.

...

W celu uzyskania dostępu do usługi należy się zarejestrować w portalu PL-Grid. Po zalogowaniu należy wejść w zakładkę "Moje konto". W części "Katalog usług" należy odszukać grid pozycję "Platforma dziedzinowa: Hydrologia" i kliknąć "Rozwiń". W wierszu odpowiadającym usłudze "Prognocean Plus: system prognozowania zmian poziomu oceanu" należy wybrać "Aplikuj o usługę" i postępować dalej zgodnie z instrukcjami. Wnioski będą akceptowane automatycznie.

Z uwagi na fakt, że system Prognocean Plus dotyczy globalnych zmian środowiskowych, w tym bezpośrednio związanych ze zmianami klimatycznymi, zainteresowanie usługą może pochodzić również spoza Polski. Z tego względu opisy usługi są wykonane w języku angielskim na stronie internetowej Prognocean Plus http://prognocean.plgrid.pl. Z tego też powodu konieczne było jasne wskazanie dostępu do usługi badaczom zagranicznym oraz studentom i doktorantom, którzy współpracują z naukowcami z Polski. Szczegółowy opis aktywacji usługi znajduje się w zakładce "GET ACCESS" na stronie Prognocean Plus.

Ograniczenia w korzystaniu (podsekcja opcjonalna)

Pierwsze kroki

Szczegółowa instrukcja obsługi dostępna jest w języku angielskim w serwisie WMS Prognocean Plus pod adresem prognocean.plgrid.pl . Oznacza to, że będzie widoczna jedynie dla użytkowników, którzy otrzymają dostęp do usługi. Instrukcja ta jest dostępna po naciśnięciu przycisku "User manual" w panelu sterowania usługi. Poniżej przedstawione są dwie główne ścieżki postępowania, zwizualizowane za pomocą ciągu zrzutów ekranowych z opisami.

...

Dostępne wartości parametru coverageId: ph, phar, phtar, phmar (prognozy) oraz kombinacje metody prognostycznej z rodzajem statystyki, np. phtar_mae, ph_rmse (statystyki trafności prognoz).

Parametr leadtime oznacza długość prognozy. Dozwolone wartości to liczby naturalne od 0 do 13 oznaczające prognozy od 1-dniowych do 14-dniowych.

Parametr Long oznacza długość geograficzną. Dozwolone wartości to liczby rzeczywiste od 0 do 360.  

Parametr Lat oznacza szerokość geograficzną. Dozwolone wartości to liczby rzeczywiste od -90 do 90.  

Parametr ansi oznacza datę, w której prognozy lub statystyki zostały obliczone.

...

W razie pytań dotyczących usługi lub problemów związanych z jej funkcjonowaniem proszę utworzyć zgłoszenie w systemie Helpdesk.

...

.

...