Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Drobne poprawki redakcyjne

...

W celu uzyskania dostępu do usługi należy się zarejestrować zarejestrować w portalu PL-Grid. Po zalogowaniu należy wejść w zakładkę przejść do zakładki "Moje konto". W części "Katalog usług" należy odszukać pozycję "Platforma dziedzinowa: Meteorologia" i kliknąć "Rozwiń". W wierszu odpowiadającym usłudze "WRF4PLWeb" należy wybrać "Aplikuj o usługę" i postępować dalej zgodnie z instrukcjami. Wnioski będą akceptowane automatycznie.

...