Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Korzystanie z usługi  wymaga aktywacji dodatkowych usług dostępnych w infrastrukturze PL Grid :

Ogólna procedura aktywowania usług jest opisana w Podręczniku Użytkownika.

...

Usługa RoMa z punkty widzenia użytkownika realizowana jest według schematu z rysunku 1., wymagane jest więc pobranie, instalacja i konfiguracja dodatkowego oprogramowania umożliwiającego korzystanie z Aplikacji w trybie graficznym przy wykorzystaniu pro-viz. Szczegóły można znaleźć w podręczniku: obliczenia w trybie graficznym: pro-vizUwaga! Ważnym elementem umożliwiającym prowadzenie obliczeń na infrastrukturze klastra Zeus (poza maszyną dostępową gui.zeus.cyfronet.pl) jest właściwe skonfigurowania ANSYS Remote Solver Managera (RSM) z systemem kolejkowym. Szczegóły w punkcie Przykład użycia aplikacji naukowej (ANSYS).

Informację o tym, jak korzystać z platformy Workbench Ansysa przy wykorzystaniu pro-viz można znaleźć tutaj: Obliczenia ANSYS w usłudze pro-viz

5. Uzyskanie grantu obliczeniowego

...

Dla usługi CFD RoMa Edu:

...