Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Instrukcja użytkownika.
Link do usługi.

 

Diagnostyka molekularna (Galaxy Server  ) - platforma analizy danych z NGS  

Środowisko planowania i wykonywania analiz danych, pozyskanych z sekwenatorów nowej generacji, w formie wielostopniowych, zaawansowanych eksperymentów (workflows).

...