Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Zmieniając domyślne wartości warto zapoznać się z opisem zasobów dostępnych w PL-Gridzie: www.plgrid.pl/oferta/zasoby_obliczeniowe/opis_zasobow.


Co dalej?

Uruchomienie zadania