Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Po wykonaniu zadania, wyniki można pobrać korzystając z przycisku Fetch output Files i wybierając odpowiednie pliki. Zostaną one wyświetlone z zakładce Output for job.

 

 

 

 

Pliki związane z zadaniem (zarówno pliki wynikowe jak i pliki przesłane z zadaniem) zobaczyć można również w oknie Grid Browser. Pliki można otworzyć, usunąć, pobrać na lokalny komputer itp. klikając na nich prawym przyciskiem myszki i wybierając odpowiednią opcję z menu kontekstowego.

...