Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Pliki związane z zadaniem (zarówno pliki wynikowe jak i pliki przesłane z zadaniem) zobaczyć można również w oknie Grid Browser. Pliki można otworzyć, usunąć, pobrać na lokalny komputer itp. klikając na nich prawym przyciskiem myszki i wybierając odpowiednią opcję z menu kontekstowego.

 


 

Co dalej?

Storage