Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Supernova zamieniona na Bema

...

W przedstawionym poniżej przypadku zlecamy zadanie obliczeniowe dla klastra SupernovaZeus, a to pociąga wybór modułu Python odpowiedniego właśnie dla tego klastra. W przypadku wyboru innego/dodatkowego klastra należy uwzględnić to w parametrze Moduły.

Image RemovedImage Added

Odpowiednie biblioteki Python są już pre-instalowane w następujących modułach:

Python-Task - plgrid/tools/python/2.7.9
Python-Zeus - tools/python/2.7.5
Python-Supernova Bem  plgrid/tools/python/2.7.8 python
Python-Inula - plgrid/tools/python/2.7.3

...

Python-Task - plgrid/tools/python/2.7.9
Python-Zeus - tools/python/2.7.5
Python-Supernova -  plgrid/tools/python/2.7.8Bem -  python
Python-Inula - plgrid/tools/python/2.7.3

Image RemovedImage Added

Wszystko gotowe i można zlecić zadanie.

...