Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Instrukcja użytkownika.
Link do usługi.

 

Uwaga: ta usługa jest jeszcze w trakcie przygotowania (faza beta), w celu uzyskania dostępu prosimy o informację na https://helpdesk.plgrid.pl/.

 

GeneSpring GX

Oprogramowanie firmy Agilent pozwalające w sposób przystępny przeprowadzać analizy statystyczne oraz wizualizować dane mikromacierzowe.

...

Narzędzie pozwalające zarządzać swoimi danymi, zgromadzonymi w Infrastrukturze PL-Grid, za pomocą prostego interfejsu www. Obecnie obsługuje klaster obliczeniowy Zeus (Cyfronet).
Instrukcja użytkownika.
Link do usługi.  

 

MetaBiobank

Przeszukiwalny rejestr kolekcji próbek do zastosowań w badaniach biomedycznych. Pozwala wyszukiwać interesujące próbki biologiczne wśród zbiorów zgromadzonych w zarejestrowanych biorepozytoriach.
Instrukcja użytkownika.
Link do usługi.

...