Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

W PLGrid pliki Atlasa przechowywane są na serwerach serwerze DPM w ośrodkach ośrodku ACK Cyfronet i PSNC w Poznaniu . Użytkownicy mogą korzystać z plików już zapisanych na nich lub używać usługi Datri do replikacji zestawów danych do przestrzeni SCRATCHDISK na tych serwerach. Poniżej podane są metody wyszukiwania/tworzenia ścieżek plików z zestawów danych Atlasa.

...