Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents
classmenu-right

Poprzez e-mail (dla niezarejestrowanych użytkowników)

Uniwersalnym adresem poczty elektronicznej służącym do zadawania pytań na temat PL-Gridu jest  helpdesk@plgrid.pl.

...

Każde zgłoszenie nadesłane na ten adres zostanie automatycznie potwierdzone e-mailem zwrotnym przez system pomocy PL-Grid.

Poprzez portal pomocy — Helpdesk

Podstawowym systemem rejestracji i obsługi zgłoszeń jest strona internetowa Helpdesku:

...

Po kliknięciu na temat wybranego zgłoszenia przechodzimy do szczegółowego widoku statusu/historii problemu. Widzimy tam treść zgłoszenia, Komentarze (Historię), Status, Datę zgłoszenia i ostatniej aktualizacji. W przypadku akcji, które musi podjąć użytkownik (odpowiedź na pytanie eksperta, potwierdzenie rozwiązania lub ponowne otwarcie zgłoszenia) pojawiają się odpowiednie przyciski. Użytkownik może też komentować zgłoszenie i dodawać załączniki nie zmieniając statusu zgłoszenia.

 

Inne źródła informacji