Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

|- pakiet Infrastruktura PLGrid oferuje - oprócz zasobów obliczeniowych, dyskowych i chmurowych - także pakiet narzędzi organizujących współpracę w zespołach naukowych oraz między Użytkownikami.

Narzędzia udostępniane nieodpłatnie w ramach PLGrid to:

  • pakiet Atlassian: JIRA, Confluence, Stash

...

  • Adobe Connect