Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aby móc skorzystać z usługi należy mieć aktywne konto w portalu PL-GRID. Należy następnie aktywować usługę "Środowisko gridowe dla projektu LOFAR" oraz zaaplikować o usługę dostępową "Dostęp do klastra ZEUS".

...

Polecenie to wyświetla listę iteracji wraz z informacją, ile z nich zakończyło się sukcesem. Duża ilość zatrzymanych (kolumna stopped) iteracji w stosunku do poprawnie zakończonych (converged) oznacza zwykle, że źle dobrano parametry kalibracji.

Gdzie szukać dalszych informacji?

Dalszej pomocy, jak również informacji na temat praktycznego zastosowania oprogramowania do redukcji danych LOFAR, można szukać na stronach LOFAR:

...