Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

W celu uzyskania dostępu do usługi "Akustyka: Aerodynamika wirnika turbiny wiatrowej (AERO-T)" należy:

1. posiadać aktywne konto w portalu PL-Grid (zakładanie konta w portalu PL-Grid)

2. zalogować się do portalu PL-Grid (https://portal.plgrid.pl)

...

UWAGA! Po rozpakowaniu archiwum AERO-T.tar.gz usługa jest wstępnie pre-konfigurowana dla symulacji numerycznej opływu dwupłatowego dwułopatowego wirnika modelowej turbiny wiatrowej NREL pochodzącej z publikacji Hand M. M., Simms D. A. i in. (NASA) [1]. Pierwsze uruchomienie usługi jest zalecane dla tej konfiguracji. Inne wirniki turbin wiatrowych mogą być symulowane poprzez zmianę wspólnych parametrów wejściowych analizy znajdujących się w pliku INPUT_user_parameters.py położonym w katalogu INPUT usługi.

...

Obecnie funkcjonalność usługi "Akustyka: Aerodynamika wirnika turbiny wiatrowej (AERO-T)" jest pełna, ale ograniczona do dwupłatowego dwułopatowego wirnika turbiny wiatrowej NREL. Planowana jest rozbudowa o nowe funkcjonalności, takie jak:

...

Pytania odnośnie działania usługi "Akustyka: Aerodynamika wirnika turbiny wiatrowej (AERO-T)" proszę zadawać poprzez system Helpdesk i kolejkę "Aeroakustyka".