Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1. posiadać aktywne konto w portalu PL-Grid (zakładanie konta w portalu PL-Grid)

2. zalogować się do portalu PL-Grid (https://portal.plgrid.pl)

3.  przejść do zakładki Moje konto4.przejść do Katalogu Aplikacji i Usług (https://aplikacje.plgrid.pl/)

4. wyszukać usługę AERO-T i kliknąć w link "Aplikuj"

5. upewnić się, że usługi nadrzędne "Dostęp do klastra Galera PLUS" oraz "Dostęp do UI - TASKsą aktywne  

5. rozwinąć listę usług "Platformy dziedzinowej: Akustyka"

6. kliknąć w link Aplikuj o usługę powiązany z usługą "AERO-T"

7.usługa nadrzędna "Lokalny dostęp do klastrów TASK" jest aktywna

6. przejść do zakładki Granty w portalu PL-Grid

87. upewnić się, że na liście grantów użytkownika istnieje chociaż jeden grant o statusie "aktywny" dla centrum obliczeniowego TASK w Gdańsku

...