Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Oprogramowanie ANSYS w trybie graficznym wspierane jest wyłącznie w ramach w/w usługi.
Aktualna instrukcja uruchamiania znajduje się w na stronach: sesji pro-viz:


...


Table of Contents

Opis

Usługa jest kierowana do użytkowników korzystających z aplikacji w trybie graficznym do przeprowadzania obliczeń HPC.

...