Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Zawsze możesz też przesłać pytanie do naszego helpdesku klikając zakładkę "helpdesk" w Portalu,  logując się bezpośrednio do helpdesku lub pisząc bezpośrednio na adres adres helpdesk@plgrid.pl


...