Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Uwaga: Obliczenia w trybie graficznym prosimy prowadzić poprzez usługę pro-viz na wszystkich klastrach ACK Cyfronet AGH

Oprogramowanie ANSYS w trybie graficznym wspierane jest wyłącznie w ramach sesji pro-viz:

...

Note

Opis

Usługa jest kierowana do użytkowników korzystających z aplikacji w trybie graficznym do przeprowadzania obliczeń HPC.

Usługa ta nie polega na udostępnianiu "zdalnego pulpitu", a na udostępnianiu wybranych aplikacji naukowych w trybie graficznym.

Dostęp do usługi wymaga podania motywacji zawierającej nazwę wykorzystywanej aplikacji oraz powód, dla którego nie może ona być wykorzystana w trybie tekstowym.

Obecnie udostępniane aplikacje:

Podstawowe informacje

Maszyna gui.zeus.cyfronet.pl ma wspólny system plików z maszyną zeus.cyfronet.pl - dotyczy $HOME, $PLG_USER_STORAGE, $PLG_GROUPS_STORAGE.

Oprogramowanie do dostępu graficznego

Programy na maszynie

 • edytor tekstu (mousepad),
 • przeglądarka plików,
 • terminal
 • oraz wybrane aplikacje naukowe.

System kolejkowy

Z maszyny można zlecać zadania na klaster Zeus, ale wyłącznie w trybie wsadowym (batch), zadania interaktywne nie będą działać.

Uzyskanie dostępu do maszyny

Aby dostać się do maszyny gui.zeus.cyfronet.pl, należy posiadać aktywną usługę "Obliczenia w trybie graficznym na Zeusie" w Portalu PLGrid oraz zainstalowany i skonfigurowany program X2Go.

Dodanie sesji w aplikacji X2Go (wersja "automatyczna")

Instalujemy X2Go w wersji dla naszego systemu (zgodnie z informacjami ze strony X2Go), a następnie wgrywamy odpowiednią konfigurację według poniższej instrukcji.

 • Linux, Mac OS X
  • pobieramy plik z sesjami: sessions
  • gdy używamy już X2Go:
   • doklejamy zawartość pobranego pliku do "~/.x2goclient/sessions"
  • gdy nie używaliśmy nigdy X2Go:
   • tworzymy katalog "~/.x2goclient"
   • przenosimy tam pobrany plik (powinniśmy uzyskać strukturę: "~/.x2goclient/sessions")
 • Windows
  • pobieramy plik x2go_gui.zeus.reg
  • klikamy dwukrotnie i zgadzamy się na dodanie do rejestru

Dodanie sesji w aplikacji X2Go (wersja "manualna")

Uruchamiamy aplikację i wybieramy w Menu: Session -> New session, a następnie ustawiamy opcje jak na obrazkach poniżej:

 

Image Removed

Image Removed

Image Removed

Image Removed

Image Removed

Uruchomienie

Uruchamiamy X2Go, po prawej stronie wybieramy sesję "gui.zeus.cyfronet.pl", wypełniamy nasz login oraz hasło do Infrastruktury PLGrid (takie same jak do Portalu PLGrid) i klikamy OK.

Image Removed

Image Removed

Po chwili wyświetli się pulpit ze środowiskiem XFCE oraz informacją powitalną.

Image Removed

Teraz możemy zmaksymalizować okno i zacząć korzystać z maszyny.

Wybór grantu do obliczeń

Aby zlecać obliczenia na klaster Zeus, wymagany jest grant testowy lub właściwy. Po zalogowaniu na maszynę pojawi się okno wyboru grantu, w którym należy wybrać grant dla danej sesji.

Dostępna jest również opcja zmiany grantu już wybranego.

Image Removed

Image Removed

 

Programy do wymiana plików pomiędzy maszyną gui.zeus.cyfronet.pl a naszym komputerem

Rozwiązywanie problemów z X2Go

W razie problemów z X2GO np. czarny ekran, wiszące połączenie itp. możemy zastosować następującą procedurę:

 1. Połączyć się SSH na maszynę gui.zeus.cyfronet.pl np. plgXXXX@gui.zeus.cyfronet.pl (gdzie plgXXXX to nasz login PLGrid)
 2. Uruchamiamy komendę "x2golistsessions"
 3. Uruchamiamy komendę "x2goterminate-session ID"  gdzie ID to 2 kolumna z poprzedniej kolumny (np. plgusername-50-1452155666_stDXFCE_dp24)

Przykład użycia aplikacji naukowej (ANSYS)

Więcej w informacji w na stronie usługi RoMa.

 1. Przechodzimy do Menu i uruchamiamy ANSYS
 2. Wybieramy Tools > Launch Remote Solve Manager Image Removed
 3. Czekamy na wyświetlenie listy kolejek, następnie klikamy prawym na "My Computer" -> Set Password i wypełniamy naszym hasłem PLGridImage Removed
 4. Następnie klikamy na "+" pod Queues -> plgrid i kilkamy prawym na "gui.zeus.cyfronet.pl" -> Test, który rozpocznie test działania programu Image Removed
 5. Wynik poprawnie zakończonego testu Image Removed
 6. Teraz możemy liczyć normalne zadania, np. Image Removed
 7. Po prawej stronie należy wybrać odpowiednie opcje (wiersz 14, 15, 16): Image Removed
 8. Poprawnie działające zadanie Image Removed

 

 

Konfiguracja Ansys Mechanical

 

Aby poprawnie skonfigurować solver Static Structural i każdy inny korzystający z aplikacji Ansys Mechanical dla zdalnego wysyłania zadań do obliczeń na klaster Zeus należy wykonać dla projektu następujące zadania:

 

...

titleStara dokumentacja Zeus