Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 

Na UI ośrodków: Cyfronet (klastry: Zeus, Prometheus), TASK, WCSS PCSS (klaster Inula) dostępne są komendy: 

komendarezultat
plg-show-grants
 • Zwraca wszystkie aktywne granty w danym ośrodku, z których może korzystać użytkownik.
 • Aby grant był widoczny w wyniku komendy, grant musi być aktywny w ośrodku, na którego UI zalogował się użytkownik.
 • Zwraca również daty początku i końca grantów, parametry grantów w danym ośrodku: walltime i storage, zespół dla grantu i jego status w ośrodku.
plg-show-default-grant
 • Zwraca ID grantu domyślnego użytkownika oraz status grantu, czyli informację o jego aktywności.
 • Jeśli komenda wyświetli komunikat o nieaktywnym grancie domyślnym, można zaktualizować swój grant domyślny (ustanawiając nowy).
plg-show-grant-details GRANT_ID
 • "GRANT_ID" należy zastąpić identyfikatorem swojego grantu.
 • Zwraca szczegóły wybranego grantu, z którego może korzystać użytkownik.
 • Zwraca również ID grantu, daty początku i końca grantu, parametry grantu w danym ośrodku: walltime i storage, zespół dla grantu i jego kierowników oraz członków.
 • Na UI klastrów Cyfronetu
i WCSS
 • komenda zwraca też wykorzystanie zasobów grantu.


Warning

Powyższe komendy są obsługiwane przez maszyny z zainstalowaną wersją Pythona 2.4, która jest wersją domyślną na UI wszystkich ośrodków obliczeniowych Infrastruktury PL-Grid. Aby wykonać komendy w przypadku załadowania nowszych modułów Pythona, należy się przelogować lub wyładować dane moduły Pythona, wydając komendę module unload.

...