Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Grant testowy: niewielki grant, który na życzenie otrzymuje Użytkownik. Nie wymaga negocjacji zasobów z ośrodkami i zawiera 1000 godzin obliczeniowych oraz 10 GB przestrzeni dyskowej w każdym ośrodku PLGrid z wyjątkiem klastra Prometheus (w sumie 5000 godzin i 50 GB w całej Infrastrukturze), do wykorzystania w ciągu roku.
  • Grant właściwy: grant przyznawany zespołom badawczym. Zasoby wynegocjowane w jego ramach mogą być współdzielone przez większą liczbę użytkowników (członków zespołu). Grant właściwy daje możliwość uzyskania większej ilości zasobów obliczeniowych i wymaga rozliczenia - przedstawienia rezultatów badań prowadzonych z wykorzystaniem zasobów Infrastrultury PLGrid.

...