Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • consumer - obligatoryjny, domyślny parametr określający odbiorcę powiadomienia. (wspieranymi protokołami są mail i xmpp - patrz dyrektywa notify)
  • pattern lub script - parametry definiujące albo poszukiwane w pliku wyjściowym wyrażenie regularne lub własny skrypt monitorujący (skrypt powłoki bash). W obu przypadkach wynik (output) przesyłany jest na wskazany adres. W przypadku korzystania ze skryptu monitorującego należy w zadaniu zdefiniować dyrektywę (#QCG stage-in-file) kopiującą plik.
  • delay - okres pomiędzy kolejnymi uruchomieniami procedury monitoringu (w sekundach). Wiadomość wysyłana jest tylko w przypadku stwierdzenia zajścia zmiany od poprzedniego wysłania.

...