Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Usługa Grid Extrusion3d dotyczy modelowania oraz optymalizacji procesu wyciskania profili. Usługa ta może wspomagać proces projektowania narzędzi oraz technologii. Dzięki zaimplementowanemu kryterium utraty spójności możliwa jest również analiza procesu wyciskania pod kątem pęknięć w wyciskanym materiale. Aplikacja przeznaczona jest dla grup badaczy, którzy w codziennej pracy spotykają się z problemami technologii wyciskania, jak również skierowana jest do osób, które dopiero zaczynają analizować ten trudny do realizacji proces. Usługa przeznaczona jest dla użytkowników systemu MS Windows.

Aktywowanie usługi

Etapy aktywacji usługi Grid Extrusion3d:

  • Założenie konta w portalu PL-Grid: https://portal.plgrid.pl/ (szczegółowa instrukcja: Zakładanie konta w portalu PL-Grid). W trakcie rejestracji należy podać swój kod OPI, a w przypadku jego braku - wyszukać i podać numer opiekuna usługi - Piotra Kustry. Rejestracja).
  • Po utworzeniu konta należy wygenerować certyfikat SimpleCA (w zakładce „Moje konto”, lewa strona okna zaraz pod głównym menu). Po wygenerować Certyfikat Simple CA. Po wygenerowaniu certyfikatu zapisujemy go w dowolnym miejscu na dysku. Następnie instalujemy certyfikat (należy zainstalować certyfikat w przeglądarce internetowej. W przypadku przeglądarek IE oraz Chromie należy kliknąć podwójnie w plik z certyfikatem. Dla przeglądarki Firefox certyfikat należy dodać ręcznie (narzędzia, opcje, certyfikaty).

  • Aplikowanie o usługi „Dostęp do klastra Zeus” oraz „Globalny dostęp do QosCosGrid” (w zakładce „Moje konto”).

  • Aplikowanie o dostęp do usługi „Grid Extrusion3d” (w zakładce „Moje konto”, w sekcji „Platforma dziedzinowa: Metalurgia”).

    Aplikacja o do usług - na głównej stronie Portalu PlGrid przechodzimy do zakładki usługi a następnie wybieramy "Zarządzaj usługami". Znajdujemy usługi Dostęp do klastra ZEUS, Globalny dostęp QosCosGrid oraz Grid Extrusion3d i aplikujemy o dostęp poprzez kliknięcie na przycisk aplikuj. 

Następnie należy przygotować środowisko pracy na swoim komputerze:

...

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt przez system HelpDesk, (kolejka: "Grid_Extrusion3d").