Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Założenie konta w portalu PL-Grid: https://portal.plgrid.pl/ (szczegółowa instrukcja: Zakładanie konta w portalu PL-Grid). W trakcie rejestracji należy podać swój kod OPI, a w przypadku jego braku - wyszukać i podać numer opiekuna usługi - Piotra Kustry Rejestracja).
  • Po utworzeniu konta należy wygenerować certyfikat SimpleCA (w zakładce „Moje konto”, lewa strona okna zaraz pod głównym menu). Po należy wygenerować Certyfikat Simple CA. Po wygenerowaniu certyfikatu zapisujemy go w dowolnym miejscu na dysku. Następnie należy zainstalować certyfikat w przeglądarce internetowej. W przypadku przeglądarek IE oraz Chromie należy kliknąć podwójnie w plik z certyfikatem. Dla przeglądarki Firefox certyfikat należy dodać ręcznie (narzędzia, opcje, certyfikaty).

  • Aplikowanie o usługi „Dostęp do klastra Zeus” oraz „Globalny dostęp do QosCosGrid” (w zakładce „Moje konto”).

  • Aplikowanie o dostęp do usługi „Grid Extrusion3d” (w zakładce „Moje konto”, w sekcji „Platforma dziedzinowa: Metalurgia”).

    Aplikacja o do usług - na głównej stronie Portalu PlGrid przechodzimy do zakładki usługi a następnie wybieramy "Zarządzaj usługami". Znajdujemy usługi Dostęp do klastra ZEUS, Globalny dostęp QosCosGrid oraz Grid Extrusion3d i aplikujemy o dostęp poprzez kliknięcie na przycisk aplikuj. 

Następnie należy przygotować środowisko pracy na swoim komputerze:

...