Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Możliwe jest także uruchamianie zadań przez inne systemy dostępowe, np. QosCosGrid lub gLite.