Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Szczegółowy informacje dotyczące sposobu wykorzystania Katalogu aplikacji i usług można odnaleźć w dokumentacji (Usługi i aplikacje w PLGrid).

 

Pierwsze kroki

Celem skorzystania z usługi Nanomechanika należy, po zalogowaniu się do Portalu PL-Grid, udać się do zakładki "Platforma dziedzinowa: Nanotechnologie/Nanomechanika". W wyniku tego użytkownik zostanie przeniesiony do strony narzędzia.

Portal Nanomechanika można również odwiedzić bezpośrednio (pomijając Portal PL-Grid). Dostępny jest on pod adresem: https://portal.plgrid.pl/web/plg_nzs_nanomechanika/default

...