Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Obecnie obsługujemy mikromacierze DNA firm Affymetrix (typu HumanGenome) oraz Agilent, lecz jesteśmy otwarci na współpracę z użytkownikami posługującymi się innymi typami mikromacierzy. W tej sprawie prosimy o kontakt na nasz adres w HelpDesk: helpdesk@plgrid.plhttps://helpdesk.plgrid.pl/.

Usługa dostępna jest pod adresem:

...

Mamy nadzieję, że w chwili obecnej dysponujesz już aktywowanym dostępem do usługi i udało Ci się zalogować na serwis https://lifescience.plgrid.pl/. Jeśli jednak nastąpiły jakieś trudności w tym zakresie, proszę skorzystaj z systemu HelpDesk PLGrid, aby zgłosić problem lub po prostu wyślij nam maila na adres helpdesk@plgrid.pl  - postaramy się pomóc.

Po zalogowaniu się i obejrzeniu ekranu powitalnego, zobaczysz przed sobą panel tworzenia nowego eksperymentu:

...

Zachęcamy teraz do eksploracji interfejsu usługi: tworzenia własnego eksperymentu, ładowania własnych plików (lub, dla ćwiczenia, ponownego użycia posiadanych już zaimportowanych plików w innej konfiguracji), przeprowadzania innych typów analiz. Jednocześnie informujemy, że nasza usługa jest we wczesnej fazie testowej: oznacza to, że choć chcieliśmy się podzielić w Wami owocami naszej pracy na tym etapie, narzędzie samo w sobie jest wciąż poddawane rozwojowi, który będzie w przyszłości owocować nowymi funkcjonalnościami oraz usprawnieniami elementów już obecnych. Wszelkie zauważone niedogodności czy błędy prosimy zgłaszać nam w systemie HelpDesk PLGrid (proszę użyć frazy "Integromika"), lub wprost mailem na adres helpdesk@plgrid. pl. W tym celu dodaliśmy w menu główny, u góry z prawej strony, przycisk  - można go użyć aby łatwiej zgłosić nam problem lub propozycję usprawnienia usługi.

...

Info
titleFormuła podziękowania PL-Grid

This research was supported in part by PL-Grid Infrastructure.

Praca została wykonana z wykorzystaniem Infrastruktury PL-Grid.