Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Usługi aktywuje się w Portalu Użytkownika, zgodnie z przykładem.

Aktywacja usługi nie odbywa się automatycznie. Wymaga on akceptacji Administratora Usługi. Administrator akceptując wniosek konfiguruje konto użytkownika na maszynie dostępowej usługi (serwerze Tango).

...

Pliki należy zapisać w dowolnym folderze na swoim dysku.

...

 • jeżeli użytkownik nie dysponuje paczką kluczy w formacie PKCS12 należy, zgodnie z opisem umieszczonym w rozdziale Konwersja certyfikatu, dokonać konwersji posiadanych certyfikatów na ten format;
 • w pliku ~/.ucc/preferences ustawić ścieżkę do pliku p12 użytkownika. Przykładowa zawartość tego pliku:
 • przetestować konfigurację:
  • Użycie certyfikatu bezpośrednio

   ucc connect
  • Utorzenie delegacji ważnej 3 dni
   ucc issue-delegation -S "CN=unicore/virtacc.plgrid.pl,O=CYFRONET,O=Usluga,O=PL-Grid,C=PL" -V 3 -t ${HOME}/.ucc/synchrotron-td.xml -v
  • Użycie delegacji uprawnień
   ucc connect -c /etc/synchro/agent.properties
  • Po poprawnym wykonaniu, komunikat powinien być podobny do:
   You can access 4 target system(s).

...