Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

ssh plguser@ui.plgrid.wcss.wroc.pl

Nalezy Należy wykorzystać swój login i hasło do portalu plgrididentyczne z tym w portalu PL-Grid.

O czym warto pamiętać

 

Dalsze informacje

...