Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Omówiono zastosowanie oprogramowania QCG do uruchamiania programów z dziedziny chemii kwantowej na przykładzie popularnego programu Gaussian. Pokazaliśmy jak uruchomić obliczenia pakietem Guassian zarówno przy użyciu prostej i przyjaznej użytkownikowi aplikacji QCG-Icon, jak również klienta tekstowego umożliwiającego automatyzację i użycie skryptów. Wspomnieliśmy również, przy okazji prezentacji programu QCG-Icon, jak wykorzystać usłguę QCG-Monitoring do śledzenia postępu obliczeń długotrwających obliczeń.

Podręcznik przedstawia dokumentację użytkowania plaftormy InSilicoLab for Chemistry. Platforma ta ułatwia przygotowanie danych oraz uruchomienie obliczeń na infrastrukturze gridowej jako eksperymentów InSilicoLab. Szczegółowo omówiono

...