Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Ta część Podręcznika Użytkownika zawiera odnośniki do dokumentacji związanej z konkretnymi dziedzinami badawczymi. Zachęcamy do zapoznania się z listą zamieszczoną poniżej Oferta zawiera dwie usługi infrastrukturalne oraz dwie usługi typu obliczeniowego. Usługi infrastrukturalne zapewniają dostęp do repozytoriów oprogramowania za pomocą dedykowanego systemu plików CVMFS oraz przestrzeń współdzielenia danych (odczyt i zapis) za pomocą protokołu XRootD. Usługi obliczeniowe udostępniają narzędzia do równoległej analizy danych, Proof on Demand oraz Goofit. Szczegóły poszczególnych usług można znaleźć w opisach dostępnych poniżej (jako "Child Pages").