Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Stworzyliśmy zestaw narzędzi, który pomaga naukowcom z dziedziny nauk o życiu wykonywać złożone eksperymenty dużej skali oraz zarządzać ich wynikami. Efektywność wykonywanych analiz oraz bezpieczeństwo składowanych danych gwarantuje bliska współpraca z Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet AGH oraz Infrastrukturą PL-Grid, która umożliwia wszystkim polskim naukowcom i ich zagranicznym współpracownikom na wygodne i bezpłatne korzystanie z usług.

Usługi Lifescience LifeScience i Medycyny Spersonalizowanej dostępne są w Infrastrukturze PL-Grid. Bazują one na zasobach dostępnych przez portal: www.portal.plgrid.plAby móc swobodnie korzystać z usług LifeScience oraz zasobów Infrastruktury (ofertę zasobów możesz sprawdzić na stronach PL-Grid) należy zostać jej użytkownikiem poprzez rejestrację w portalu PL-Grid.

W zestawie narzędzi dla dziedziny LifeScience znajdują  i Medycyny Spersonalizowanej znajdują się:

Platforma integromicznych analiz danych z mikromacierzy DNA

...