Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

2. Logowanie do Portalu.

3. W zakładce „moje konto” „Certyfikaty” konieczne jest wygenerowanie certyfikatu simpleCA, który następnie zostanie zapisany na dysku twardym użytkownika.

4. W zakładce „usługi” „Usługi” konieczna jest aplikacja o dostęp do usług dostępnych w katalogu: Globalny dostęp QosCosGrid, Dostęp do klastra ZEUS, dostęp do usługi MCMicro (Strona główna/Usługi/Dziedzinowe/Metalurgia/MCMicro).

5. Pobranie instalatora QCQ_Icon dla interesującej platformy i uruchomienie jego klienta.

...