Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Jak się zapewne domyślasz, kliknięcie na nazwę folderu spowoduje przeniesienie Cię do widoku jego zawartości, natomiast kliknięcie nazwy pliku spowoduje rozpoczęcie operacji pobierania go na dysk twardy twojego komputera. Zatrzymując na chwilkę wskaźnik myszy nad nazwą pliku graficznego (o rozszerzeniach .gif, .png, .jpg lub .jpeg) zobaczysz podgląd tego pliku (co np. pozwoli Ci szybciej odszukać odpowiedni plik graficzny w zbiorze wielu takich pozycji).

Operacje podstawowe

Zestaw akcji, które możesz wykonać korzystając z panelu zawartości folderu, to:

...