Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. (w pierwszej kolejności) upewnienie się jeszcze raz, że wszystkie warunki wymienione na początku tej instrukcji (aktywne konto PL-Grid, aktywna usługa Zeus lub Prometheus, aktywna usługa PLG-Data, posiadanie certyfikatu SimpleCA) zostały spełnione,
  2. skontaktowanie się z nami poprzez system Helpdesk.

 


Info
titleMęczące logowanie?

Można ułatwić sobie nieco powyższą, dwuetapową procedurę logowania się do usługi PLG-Data. W chwili generowania certyfikatu SimpleCA w Portalu PL-Grid, otrzymujemy (jako plik) kopię naszego nowego certyfikatu w formacie .p12. Taki certyfikat można umieścić w przeglądarce. Wówczas krok 2 procedury logowania będzie przebiegał automatycznie i bez konieczności podania hasła (przeglądarka przedstawi się w OpenID PL-Grid naszym certyfikatem).

...

Kliknięcie na którejkolwiek pozycji z menu skrótów przeniesie Cię do wskazanego miejsca w strukturze katalogów klastra obliczeniowego (wrócimy do tego za chwilkę).

 


Prawa część górnej belki z kolei zawiera informacje o Tobie, uzyskane przez usługę PLG-Data z serwera OpenID PLGrid.  Możesz je obejrzeć najeżdżając kursorem myszy na sylwetkę człowieka. Poza twoimi imionami i nazwiskiem oraz loginem, możesz sprawdzić tutaj listę zespołów PLGrid, do których należysz. Jeśli nie ma w tym zestawie twojego zespołu, a uważasz, że taki zespół został założony w Infrastrukturze PLGrid i twoje konto zostało do niego przypisane, proszę zgłoś ten fakt przez Helpdesk PLGrid.

...

Coś nie działa albo potrzebujesz dodatkowych funkcjonalności: prosimy o zgłoszenie w HelpDesku. Nie masz konta w PL-Grid, a chcesz np. porozmawiać o współpracy - wyślij mail bezpośrednio na helpdesk@plgridoperator@plgrid.pl.

Usługa PLG-Data jest ochotniczą kontrybucją do zasobów usług PL-Grid, powstałą jako odzew na zgłoszone zapotrzebowanie użytkowników gridu dziedzinowego LifeScience. Ze względu jednak na ogólniejszy charakter usługi, nie ograniczamy dostępu do niej jedynie dla ludzi związanych z jedną konkretną dziedziną. Głównym autorem usługi jest Tomasz Gubała (ACK Cyfronet AGH, DICE), który stworzył ją wraz z pewną pomocą swoich przyjaciół. Życzymy szybkich transferów!

...