Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. posiadać konto PLGrid - w celu otrzymania takiego konta (bezpłatnego dla wszystkich polskich naukowców i ich zagranicznych współpracowników), trzeba udać się na stronę Portalu PLGrid a następnie zarejestrować (instrukcja: Rejestracja).
 2. usługa, ze swej istoty, ma sens tylko w przypadku posiadania konta użytkownika (tzw. konto shellowe) na wybranym klastrze obliczeniowym; po uzyskaniu potwierdzania dostępu do PLGrid, należy w Katalogu Aplikacji i Usług odszukać poniższe usługę/usługi, a następnie je aktywować:
  1. "Dostęp do klastra Prometheus" aby uzyskać dostęp do klastra Prometheus (należy zwrócić uwagę, że dostęp do tego klastra jest możliwy wyłącznie po uzyskaniu grantu -> strona podręcznika poświęcona grantom)
 3. w Portalu PLGrid, w zakładce Certyfikaty, należy wygenerować swój własny certyfikat SimpleCA (w oparciu o ten certyfikat następuje efekt delegacji uprawnień użytkownika, dzięki któremu usługa PLG-Data będzie mogła działać na właściwym koncie klastra - tzw. mechanizm X.509 proxy certificates); więcej danych odnośnie tworzenia i użytkowania certyfikatów znajduje się w odpowiedniej sekcji podręcznika użytkownika; należy zapamiętać hasło klucza, które podaliśmy tworząc certyfikat SimpleCA
  1. Alternatywą jest skorzystanie z własnego certyfikatu gridowego (np. PolishGridCA), który trzeba umieścić w LDAP - odpowiednia formatka także w zakładce Certyfikaty
 4. uzyskawszy potwierdzenie dostępu do klastra Prometheus (m.in. powinno ono przyjść pocztą elektroniczną na nasz adres), należy w tym Katalogu Aplikacji i Usług aktywować usługę "PLG-Data: mini-usługa do zarządzania plikami na klastrze"; również w tym przypadku aktywacja powinna nastąpić automatycznie, z ewentualnym opóźnieniem kilku minut.

...