Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

W PLGrid pliki Atlasa przechowywane są na serwerze DPM w ośrodku ACK Cyfronet . Użytkownicy mogą korzystać z plików już zapisanych na nich lub używać usługi Datri usługi R2D2 request do replikacji zestawów danych do przestrzeni SCRATCHDISK na tych serwerach. Poniżej podane są metody wyszukiwania/tworzenia ścieżek plików z zestawów danych Atlasa.

Tworzenie ścieżki dostępu dla zarejestrowanych zestawów danych (datasets) przy pomocy narzędzi DQ2narzędziA Rucio:

 1. Utwórz proxy certyfikatu autoryzacji
  voms-proxy-init -voms atlas
 2. Wstaw środowisko narzędzi DQ2
  export ATLAS_LOCAL_ROOT_BASE=/cvmfs/atlas.cern.ch/repo/ATLASLocalRootBase
  source ${ATLAS_LOCAL_ROOT_BASE}/user/atlasLocalSetup.sh
  localSetupFAX
 3. Sprawdź, który ośrodek (rse) przechowuje poszukiwany zestaw danych
  dq2rucio list-ls dataset-rreplicas "nazwa zestawu danych"Zdefiniuj STORAGEPREFIX zgodnie ze ścieżką dostępu serwera który chcesz używać
  CYFRONET: export STORAGEPREFIX=root://dpm.cyf-kr.edu.pl:1094
  Dowolny ośrodek na świecie (serwer przekierowujący): export STORAGEPREFIX=root://atlas-xrd-eu.cern.ch:1094
 4. Otrzymanie listy ścieżek do plików z zestawu danych
  dq2- rucio list-files -gp "nazwa zestawu danychfile-replicas --rse "rse name" --protocols root "nazwa datasetu"
  Przykład:
  export STORAGEPREFIX=root://dpm.cyf-kr.edu.pl:1094
  dq2-rucio list-files -gp user.ivukotic.xrootd.cyfronet-lcg2

Tworzenie ścieżki do plików przez prostą zamianę prefixu protokołu dostępu srm:

 1. Ustaw środowisko (jak wyżej)
 2. Zamień prefix srm:// na prefix root:// dla protokołu xrootd
  CYFRONET: root://dpm.cyf-kr.edu.pl:1094/
 3. Dla dowolnej ścieżki w/g protokołu srm, np otrzymanej przy pomocy narzędzia DQ2:
  dq2-ls -fp -L CYFRONET-LCG2_DATADISK user.ivukotic.xrootd.cyfronet-lcg2
 4. Przykład zamiany:
  srm://dpm.cyf-kr.edu.pl/dpm/cyf-kr.edu.pl/home/atlas/atlasdatadisk/rucio/user/ivukotic/9b/43/user.ivukotic.xrootd.cyfronet-lcg2-1M
  zamienić na ->
  root://dpm.cyf-kr.edu.pl:1094//dpm/cyf-kr.edu.pl/home/atlas/atlasdatadisk/rucio/user/ivukotic/9b/43/userfile-replicas --rse CYFRONET-LCG2_DATAPDISK --protocols root user.ivukotic.xrootd.cyfronet-lcg2-1M(uwaga na podwójny // po :1094)

Gdzie szukać dalszych informacji?

...