Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Pobieramy wymagane pliki:
  1. archiwum plgrid-vpn.tar.gz
  2. certyfikat Simple CA (patrz: Aplikowanie, rejestracja i użycie certyfikatu Certyfikaty)
 2. Instalujemy openvpn:

  Code Block
  sudo apt-get install openvpn network-manager-openvpn network-manager-openvpn-gnome


 3. Rozpakowujemy archiwum i kopiujemy do katalogu plgrid-vpn certyfikat Simple CA, zmieniając nazwę pliku .p12 na usercred.p12.
 4. Rozbijamy kontener .p12 na certyfikat i klucz, wykonując następujące komendy (w przypadku pytania o hasło podajemy nasze hasło do certyfikatu).

  Code Block
  openssl pkcs12 -in usercred.p12 -out usercert.pem -clcerts -nokeys
  openssl pkcs12 -in usercred.p12 -out userkey.pem -nocerts -nodes


 5. Powinniśmy otrzymać katalog z takimi plikami:

 6. Klikamy na "Network Manager" (ikona "dwóch strzałek") i wybieramy "Modyfikuj połączenia":
 7. Następnie przechodzimy do zakładki "VPN" i klikamy "Zaimportuj":
 8. Przechodzimy do katalogu plgrid-vpn i wybieramy plik plgrid-gui.ovpn:
 9. Wpisujemy hasło do klucza i klikamy "Zapisz":
 10. Zamykamy wszystkie okna i ponownie klikamy symbol 2 strzałek, następnie połączenia VPN i plgrid-gui:
 11. Jeżeli wszystko zrobiliśmy poprawnie, po chwili dostaniemy komunikat:

3. Windows

 1. Pobieramy oprogramowanie VPN dla Windows (np. OpenVPN) i instalujemy.
  1. Szczegółowy opis instalacji można znaleźć TUTAJ
 2. Konfigurujemy certyfikat serwera VPN po stronie klienta.
  1. Pobieramy pliki:
  • archiwum plgrid-vpn.tar.gz
  • certyfikat Simple CA (patrz: Aplikowanie, rejestracja i użycie certyfikatu)
 3. Rozpakowujemy archiwum
 4. Kopiujemy do katalogu plgrid-vpn certyfikat Simple CA
 5. Zmieniamy dla certyfikatu Simple CA nazwę pliku .p12 na usercred.p12.
 6. Plik konfiguracyjny

  client
  remote v1.kdm.cyfronet.pl
  proto udp
  port 1194
  pkcs12 usercert.p12
  ca digicert.pem
  dev tun
  nobind
  comp-lzo
  verb 4
  mssfix 1000