Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Pobieramy wymagane pliki:
  1. archiwum plgrid-vpn.tar.gz
  2. certyfikat Simple CA (patrz: Aplikowanie, rejestracja i użycie certyfikatu Certyfikaty)
 2. Instalujemy openvpn:

  Code Block
  sudo apt-get install openvpn network-manager-openvpn network-manager-openvpn-gnome


 3. Rozpakowujemy archiwum i kopiujemy do katalogu plgrid-vpn certyfikat Simple CA, zmieniając nazwę pliku .p12 na usercred.p12.
 4. Rozbijamy kontener .p12 na certyfikat i klucz, wykonując następujące komendy (w przypadku pytania o hasło podajemy nasze hasło do certyfikatu).

  Code Block
  openssl pkcs12 -in usercred.p12 -out usercert.pem -clcerts -nokeys
  openssl pkcs12 -in usercred.p12 -out userkey.pem -nocerts -nodes


 5. Powinniśmy otrzymać katalog z takimi plikami:

 6. Klikamy na "Network Manager" (ikona "dwóch strzałek") i wybieramy "Modyfikuj połączenia":
 7. Następnie przechodzimy do zakładki "VPN" i klikamy "Zaimportuj":
 8. Przechodzimy do katalogu plgrid-vpn i wybieramy plik plgrid-gui.ovpn:
 9. Wpisujemy hasło do klucza i klikamy "Zapisz":
 10. Zamykamy wszystkie okna i ponownie klikamy symbol 2 strzałek, następnie połączenia VPN i plgrid-gui:
 11. Jeżeli wszystko zrobiliśmy poprawnie, po chwili dostaniemy komunikat: