Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kolejnym krokiem jest aplikowanie o usługi globalne i dostępowePodręcznik wyjaśnia, w jaki sposób tego dokonać. Dla potrzeb usługi ModWEEL należy zaaplikować o usługę globalną  Globalny dostęp QosCosGrid  oraz o usługi dostępowe Dostęp do klastra ZEUS  oraz  Dostęp do UI - Cyfronet.  Następnie w W katalogu aplikacji i usług należy odnaleźć wyszukać i zaaplikować o dostęp do usługi ModWEEL.

...

Odnośnik do helpdesku lub strony dokumentacji o pomocy.