Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Więcej informacji nt. procesu rejestracji użytkownika Portalu PL-Grid można znaleźć w osobnym rozdziale Podręcznika Użytkownika.

Logowanie do aplikacji internetowej Platformy πESA odbywa się poprzez podanie w panelu logowania loginu użytkownika oraz hasła. Login użytkownika zawsze zaczyna się od liter plg. Po zakończeniu pracy z Platformą πESA, w celu zapewnienia bezpieczeństwa konta użytkownika, zaleca się aby użytkownik dokonał wylogowania. W tym celu należy kliknąć przycisk znajdujący się w prawym górnym rogu tuż obok nazwy użytkownika.

...

Panel „Results” zawiera informację nt. zakończonych obliczeń.

Gdzie szukać

...

pomocy?

Więcej informacji można znaleźć: 

podręcznik usługi πESA

W przypadku pytań, problemów zachęcamy do korzystania z systemu pomocy helpdesk.