Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Więcej informacji nt. procesu rejestracji użytkownika Portalu PL-Grid można znaleźć w osobnym rozdziale Podręcznika Użytkownika.

Logowanie do aplikacji internetowej Platformy πESA odbywa się poprzez podanie w panelu logowania loginu użytkownika oraz hasła. Login użytkownika zawsze zaczyna się od liter plg. Po zakończeniu pracy z Platformą πESA, w celu zapewnienia bezpieczeństwa konta użytkownika, zaleca się aby użytkownik dokonał wylogowania. W tym celu należy kliknąć przycisk znajdujący się w prawym górnym rogu tuż obok nazwy użytkownika.

...

Po zalogowaniu się do aplikacji internetowej Platformy πESAużytkownik uzyskuje dostęp do następujących zakładek: (i) zarządzanie modelem - „Model Management”, (ii) dane paliwowe – „Fuel Data”, (iii) dane dotyczące technologii energetycznych wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej i ciepła – „Power Plant and CHP Data”, (iv) zapotrzebowanie na ciepło i energię elektryczną – „Electricity and Heat Demand”, (v) własne ograniczenia użytkownika – „User Constraints” oraz (vi) ustawienia symulacji – „Simulation Settings”. Widok głównej strony aplikacji internetowej Platformy πESA z umieszczonymi tam zakładkami został przedstawiony na Rys. 2.

 

 


Rys. 2  Widok głównej strony Platformy πESA.

...

W przypadku pytań, problemów zachęcamy do korzystania z systemu pomocy helpdesk.