Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Usługa ma na celu umożliwienie użytkownikom interaktywnego korzystania z aplikacji na maszynie dostępowej (UI) w trybie graficznym. Może to być przydane w przypadku konieczności wstępnego przetworzenia danych przed rozpoczęciem obliczeń czy wizualizacji wyników w celu ich analizy. Aktualnie dostępne są następujące programy:

 • Abaqus (korzystanie wymagania podpisania akceptacji umowy licencyjnej)
 • Adfview
 • AutoDock Tools
 • Avogadro
 • ECCE
 • gabedit
 • IDL
 • JMol
 • Lumerical FDTD
 • Lumerical MODE
 • Matlab
 • Molden
 • Molekel
 • PMV
 • TmoleX
 • Vision
 • VMD (korzystanie z niego wymaga wcześniejszej rejestracji na stronie dostawcy)

Aktywowanie usługi

Dostęp do usługi wymaga aktywowania jej w portalu. W tym celu należy zalogować się na swoje konto, następnie w zakładce Moje konto, w sekcji Katalog usług, w tabeli Usługi dostępowe odszukać usługę o nazwie UI-GUI i kliknąć znajdujący się przy niej link Aplikuj o usługę. UI-GUI jest możliwy po aktywacji usługi. Aby aktywować usługę, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w Katalogu Aplikacji i Usług po uprzednim wyszukaniu usługi. 

Dostęp zostanie przydzielony przez administratora w ciągu 2 dni roboczych od zawnioskowania. Korzystanie z usługi powinno być możliwe po upłynięciu godziny od uzyskania dostępu.

...

Przy pierwszym połączeniu program poprosi o potwierdzenie odcisku palca maszyny docelowej - należy .

Prawidłowy odcisk na dzień 14 czerwca 2018 to:

SHA256 48 12 C7 0E 1E 42 F8 DB 3B D9 CC A5 2F 41 A2 A6 15 D8 57 F4 49 1F A9 F4 94 F8 B7 30 21 2A 1A D8

Należy upewnić się, że jest on taki jak na poniższym zrzucie ekranupodano powyżej, i jeżeli tak - kliknąć przycisk "Yes":

Image RemovedImage Added

Następnie należy podać nazwę użytkownika i hasło - takie jak do portalu PL-GridPortalu PLGrid:

Po zalogowaniu należy kliknąć na link tworzenia nowego pulpitu wirtualnego lub niestandardowej sesji ("New virtual desktop or custom session"):

...

a następnie wybrać opcję dopasowania wielkości wyświetlanego obrazu ("Resize remote screen") oraz kliknąć przycisk Done:

Zakończenie sesji

Aby zakończyć pracę w trybie graficznym należy skorzystać z opcji wylogowania. Można to zrobić klikając zieloną, oznaczającą wyjście ikonę na górnym panelu lub wybierając z menu aplikacyjnego opcję "Log Out".

Zaawansowane użycie

Podczas korzystania ze zdalnego pulpitu jest możliwość podłączenia zasobów z lokalnego komputera. Należy w tym celu przejść do sekcji ustawień (przesuwając wskaźnik myszy w prawy, górny róg ekranu i klikając) i wybrać pozycję "Devices":

...